Co ze studniówkami? Jest decyzja ministerstwa!

Zbliża się sezon studniówek. To już kolejny rocznik, który będzie musiał zrezygnować z tej wieloletniej tradycji?

Na to pytanie odpowiedział wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski: „Nie zamykamy możliwości przeprowadzenia studniówek, choć są pewne ograniczenia”.

Co to oznacza w praktyce?

Wiceminister poinformował, że na stronie MEiN znajdują się wytyczne na temat organizacji imprez studniówkowych w obecnej sytuacji pandemicznej opracowane przez ministerstwa edukacji, zdrowia i GIS.

Przypomniano o konieczności przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zaleceń wynikających ze stanu epidemii. W wytycznych znalazły się zalecenia skierowane m.in. do organizatorów oraz podmiotów świadczących usługi gastronomiczne.

„Chcemy, żeby te studniówki były, aby to zwieńczenie nauki, to przygotowanie do pierwszego najważniejszego egzaminu w życiu odbyło się” – dodał wiceminister.

Podkreślił, że mają one odbywać się w sposób bezpieczny i z zachowaniem reguł sanitarno-higienicznych dostosowanych do sytuacji epidemicznej.

Z osobami towarzyszącymi czy bez?

Wytyczne MEiN dotyczą studniówek organizowanych przez szkołę zarówno w budynku szkoły, jak i poza nim. Według nich organizatorem i osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo sanitarne jest wówczas dyrektor szkoły i nauczyciele, wychowawcy oraz rodzice.

W rozmowie z radiem Zet wiceminister był dopytywany o szczegóły. Między innymi o to, czy maturzyści będą musieli bawić się we własnym gronie czy mogą zapraszać osoby towarzyszące?

Wiceminister mówił, że wszystko zależy od liczby osób uczestniczących, stopnia zakażeń w danym środowisku, ale zaznaczył, że dyrektorzy decydują, bo to oni najlepiej znają swoją społeczność szkolną.

„Fundamentalna kwestia to określenie liczby osób uczestniczących. Po prostu stworzenie listy obecności, kto będzie uczestniczył w tej studniówce. Mowa jest oczywiście o uczestnikach, o tym, by w miarę możliwości były to osoby z tego samego środowiska, nie spoza, ale takiego wyłączenia nie ma” – zaznaczył wiceminister.

Wytyczne MEiN

Wśród ogólnych wytycznych napisano także, że:

• w uroczystości mogą brać udział osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

• Rekomenduje się też, żeby przy stolikach, w miarę możliwości, siedzieli uczniowie z jednej klasy. Zaleca się też zwiększenie częstości (co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych (tj.: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł) oraz miejsc wspólnie użytkowanych (tj.: toalety, podłogi, blaty).

• Zwrócono też uwagę na konieczność wietrzenia pomieszczeń.

• W wytycznych znalazła się także informacja, że uroczystości studniówkowe w budynku szkoły nie mogą odbywać się w przypadku przejścia nauczania na naukę zdalną lub hybrydową, spowodowaną wzrostem zachorowań na COVID-19 wśród społeczności szkolnej bądź zawieszenia nauczania lub przejścia na naukę zdalną wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Źródło: PAP, MEiN gov.pl, Radiozet, Miniatura wpisu: freepik.com