Jeśli zapomnisz o tym terminie, możesz stracić aż 1400zł z dopłat do rachunków

Aby złagodzić skutki inflacji i podwyżek rząd przygotował wsparcie dla obywateli. 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym.

Rządowa pomoc ma być przeznaczona dla potrzebujących wsparcia gospodarstw domowych i przyjmie formę dodatku osłonowego.

Jednak aby go otrzymać trzeba będzie o tę pomoc się ubiegać i złożyć w niosek w stosownym terminie.

W jakiej wysokości dodatek osłonowy?

To w jakiej wysokości zostanie przyznany dodatek zależało będzie od kryterium dochodowego i liczbie osób w rodzinie. I tak dla osoby samotnej będzie to dochód netto w wysokości 2100 zł a dla rodziny 1500 zł na osobę.

Im niższy dochód tym pomoc wyższa. Wsparcie wyniesie od 20 do 1437,50 zł. Rząd zastosowała w tym przypadku zasadę „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

• Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* wyższa stawka obowiązuje gospodarstwo domowe, w którym używane jest ogrzewanie na paliwo stałe. Pod warunkiem, że takie źródło ogrzewania jest wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Na dniach urzędy miast i gmin zaczną przyjmować wnioski. Ostateczny termin wynosi 31 stycznia 2022r.

Rząd przygotował stosowny formularz, na którym trzeba będzie złożyć wniosek dostępny jest już na stronach Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

Kiedy nastąpi wypłata dodatku osłonowego?

Ci, którzy złożą dokument do 31 stycznia otrzymają wypłatę dodatku w dwóch ratach. Pierwsza do 31 marca 2022 r., a druga do 2 grudnia 2022 roku.