Jakie cechy genetyczne dzieci odziedziczą po mamie, a jakie – po tacie

Jakie cechy intelektualne i zewnętrzne dziedziczą córki i synowie po każdym z rodziców?

Natura tak nas skonstruowała, że dziedziczymy geny zarówno matki, jak i ojca, ale pewne dominujące cechy przejmujemy tylko od swojego taty – zarówno dobre, jak i te niezbyt dobre.

Każdy z nas na lekcjach biologii w szkole zetknął się z genetyką. I pamiętamy niektóre z fundamentów tej interesującej nauki.

Czy można mniej lub bardziej wiarygodnie przewidzieć, jaki będzie intelekt i wygląd dziecka? Jakie cechy odziedziczy po matce, a jakie po ojcu?

Okazuje się, że tak, wiele zależy od płci nienarodzonego dziecka.

Jeśli ojciec jest geniuszem, jego syn nim nie będzie!

Oczywiście natura jest ułożona w taki sposób, że dziecko dziedziczy geny zarówno matki, jak i ojca, ale pewne dominujące cechy przejmuje od taty – zarówno dobre, jak i niezbyt dobre.

Cechy genetyczne i cechy odziedziczone przez dzieci po ojcu:

1. Problemy z sercem.

Eksperci z University of Leicester w swoich badaniach odkryli, że Mężczyźni z określonym chromosomem są prawie o 50% bardziej narażeni na choroby związane z tętnicą wieńcową (istotą choroby jest osłabienie dopływu tlenu do serca). Ten problem z wysokim ryzykiem mogą odziedziczyć ich synowie.

2. Zaburzenia psychiczne.

Choroby psychiczne przenoszone z mężczyzn na ich dzieci obejmują schizofrenię i zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Im starszy ojciec, tym większe ryzyko, ponieważ z biegiem lat DNA mężczyzn jest podatne na mutację. Kobiety rodzą się z określonym zestawem, a ich DNA pozostaje niezmienione przez całe życie.

3. Nierówne zęby.

Męskie geny odpowiedzialne za budowę zębów i szczęki są bardziej aktywne niż geny żeńskie. Od taty dziecko może „dostać” nie tylko nierówne zęby, ale także słabe szkliwo.

4. Problem związany z prokreacją.

Naukowcy twierdzą, że słaba jakość nasienia jest prawdopodobnie problemem genetycznym. Jeśli dziecko urodziło się w wyniku zapłodnienia in vitro, prawdopodobnie również będzie bezpłodne.

5. Płeć nienarodzonego dziecka.

Płeć nienarodzonego dziecka można przewidzieć, studiując drzewo genealogiczne ojca. Jeśli plemnik ma chromosom X, to w połączeniu z chromosomem X matki urodzi się dziecko płci żeńskiej (dziewczynka). Jeśli nasienie zawiera chromosom Y, urodzi się dziecko płci męskiej (chłopiec). Naukowcy sugerują, że za proces dystrybucji chromosomów X i Y w plemniku rodzica odpowiada gen, którego nauka jeszcze nie odkryła.

6. Kolor oczu nienarodzonego dziecka.

Ponieważ geny mężczyzny dominują nad genami kobiety, najczęściej rzeźba twarzy i kolor oczu dziecka będą takie same jak u jego taty.

7. Wzrost nienarodzonego dziecka.

Wzrost dziecka zależy od genów ojca. Wysocy ojcowie zazwyczaj mają wysokie dzieci.

A co z poziomem inteligencji? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu.

Niestety, poziom inteligencji ojca na jego dziecko płci męskiej (syna) nie jest przekazywany. Mówiąc najprościej, jeśli ojciec jest geniuszem, to jego syn nie odziedziczy jego wspaniałych genów.

Na szczęście idiotyzm z ojca na jego dziecko płci męskiej (syna) również nie jest przekazywany. Jeśli ojciec nie grzeszy inteligencją, to jego syn będzie inny pod względem rozwoju umysłowego.

Poziom inteligencji po ojcu może być odziedziczony genetycznie tylko przez dziecko płci żeńskiej (córkę). Ale tylko w połowie.

Dziecko płci męskiej może odziedziczyć poziom inteligencji tylko od matki, który odziedziczyła go po własnym ojcu. Zatem syn będzie miał dziedzicznie podobny poziom intelektu co matka i dziadek (ojciec matki).

Córka geniusza w 50% przejmie cechy intelektu swojego ojca geniusza, ale jej syn będzie geniuszem. Jeśli ojciec jest głupi, córka będzie w połowie tak głupia jak jej tata, a jej syn, niestety równie niemądry jak jej tata.

Dlatego kobiety-geniusze są równie rzadkim zjawiskiem jak kompletne idiotki. Ale z drugiej strony jest wielu błyskotliwych mężczyzn i równie wielu głupich.

Podsumowanie dla mężczyzn:

Aby odgadnąć zdolności intelektualne Twojego syna, przyjrzyj się ojcu własnej żony (jeśli jest profesorem, to twój syn również zadziwi cię wspaniałymi zdolnościami umysłowymi).

Twoja córka może odziedziczyć tylko 50% twojego intelektu. Ale dokładnie taką samą ilość głupoty, jaka jest w tobie. Pod względem inteligencji twoja córka będzie taka jak ty. Ale jej syn, a Twój wnuk, odziedziczy wszystkie Twoje zdolności intelektualne. Jeśli chcesz mieć mądrych spadkobierców (jeśli sam jesteś mądry), módl się o wnuka urodzonego przez Twoją córkę.

Twoje zdolności intelektualne sam odziedziczyłeś od matki, a raczej od swojego dziadka (jej ojca).

Podsumowanie dla kobiet:

Twój syn jest niezwykle podobny do Twojego ojca pod względem inteligencji, więc jeśli przyganiasz mu słowami: „jesteś tak głupi jak twój tatuś” – nie masz racji.
Powinnaś powiedzieć: „jesteś tak głupi jak twój dziadek – mój ojciec”.

Twoja córka będzie miała inteligencję swojego ojca. Jej synowie wyjdą jako dokładne intelektualne kopie twojego współmałżonka. Jeśli chcesz, żeby miała mądre córki, powiedz jej by szukała dla nich mądrego ojca, który ma mądrą mamę i dziadka – jej ojca.

Jak widać, całkiem możliwe jest przewidzenie zdolności intelektualnych i cech zewnętrznych nienarodzonego nawet dziecka. Pomoże w tym znajomość podstaw genetyki. Najważniejsze jest to, jakiej płci będzie dziecko.