500+ niezgodne z konstytucją. Minister Finansów poinformowała, że świadczenia będą wypłacane tylko do…

Agencja PAP poinformowała o zaskakującym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Członkowie Trybunału orzekli, że ustawa jest niezgodna z Art 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który mówi o zasadzie równości obywatela wobec prawa.

Naruszenie zasady równości pociąga za sobą naruszenie zasady sprawiedliwości społecznej, jednej z podstawowych i fundamentalnych zasad państwa prawa.

Zawarte w art. 32 ust. 1 postanowienie nakazujące „równe traktowanie każdego” wyraża zasadę obowiązującą zwłaszcza w procesie tworzenia prawa, czyli wydawania ustaw i innych norm prawnych. Przepisy stanowionego prawa nie mogą zawierać postanowień dyskryminujących lub przyznających przywileje.

W świetle orzeczenia Trybunał Konstytucyjny stwierdza, iż „równość w prawie” oznacza nakaz jednakowego traktowania podmiotów i sytuacji podobnych. Wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną powinny być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących.

Ustawa 500+ zatem narusza Konstytucję w sposób istotny, przyznając świadczenie podmiotom wybranym, co do których nie występuje istotne odróżnienie, a cecha dziecka drugiego i kolejnego nie może być czynnikiem wyróżniającym i faworyzującym część dzieci kosztem innych.

1 kwietnia 2019 roku zapisuje się w historii jako smutny dzień dla polskich rodzin ale wesoły dla wszystkich, którzy dali się nabrać na ten primaaprilisowy news. Jeśli chcesz zrobić żart swoim znajomym udostępnij 🙂 Daj nabrać się innym nie pisz w komentarzu o prima aprilis!

Ten artykuł był żartem przygotowanym na Prima Aprilis. Mamy nadzieję, że nikt nie poczuł się nim urażony, a gdyby tak się stało bardzo przepraszamy.