Ksiądz Natanek przestrzega katolików: Nie chodźcie do Lewiatana! – w kazaniu wyjaśnia powód!

Postaci kontrowersyjnego księdza Natanka przedstawiać nikomu nie trzeba. Mimo, że za swoje wypowiedzi został ukarany zakazem sprawowania posługi kapłańskiej, niewiele sobie z tego robi i „naucza” w najlepsze.

Swoje kazania transmituje w założonej przez siebie internetowej telewizji ChristusVincit.tv.
 
To tam znalazło się kolejne kazanie przeznaczone dla wiernych, które ksiądz wygłosił 23 lipca.
 
Ostrzegał w nim wiernych przed firmami będącymi w służbie szatana.

Przestrzega katolików przed robieniem zakupów w sieci Lewiatan. Twierdzi, że to firma poświęcona diabłu!

Najpierw ksiądz cytuje:

Dałem Wam poznać imiona wrogów, abyście byli świadomi ich obecności, działania i mogli się przed nimi ustrzec.

Potem interpretuje:

Wiecie, ile macie firm noszących imiona demonów? – dopytuje ksiądz w czasie nabożeństwa. – Mefistofeles, Belzebub, taka spożywcza firma… Lewiatan*.[…]. Czart, Czartak, Chimera… (…) do tych instytucji nie wolno wam wchodzić! One są oddane pod patronat, (…) złego ducha. To nie jest zabawa! – przestrzega.

Ksiądz zwrócił także uwagę wiernych na marki proszków i mydeł. Ostrzegał, że kupując i używając produktów firm i korporacji, które są w całości oddane na służbę szatana wierni się zarażają złem. (przyp. red)

*W piśmiennictwie chrześcijańskim Lewiatan jest często wyobrażeniem Szatana, zagrażającym istotom stworzonym przez Boga i próbującym je pożreć. Św. Tomasz z Akwinu opisywał Lewiatana jako demona zazdrości. Lewiatan bywa łączony z motywem „piekielnej paszczy”, potwornej istoty, w pysku której skazani na potępienie znikną podczas Sądu Ostatecznego.