Nagrali dziwne zachowanie papieża Franciszka. Nie pozwolił ucałować pierścienia

25 marca miało miejsce spotkanie z pielgrzymami w Loreto w sanktuarium Santa Casa.

Zbudowany z kamienia budynek według tradycji jest częścią domu z Nazaretu, w którym urodziła się Maryja i gdzie w dzieciństwie mieszkał Jezus. Tysiące ludzi przybyły na spotkanie z papieżem.

Myślę o Loreto jako uprzywilejowanym miejscu, gdzie ludzie młodzi mogliby przyjść szukając powołania w szkole Maryi – mówił do pielgrzymów Franciszek.

W trakcie porannej mszy z udziałem papieża Franciszka odbyło się błogosławieństwo i tradycyjne pozdrawianie wiernych.

Podczas niego kamery dostrzegły dziwne zachowanie papieża.

Tradycyjnie pielgrzymi klękali przed Ojcem Świętym żeby ucałować papieski pierścień Rybaka.

Ale Franciszek na to nie pozwalał. Gwałtownie wyrywał dłoń z pierścieniem i to uniemożliwiał.

Od razu pojawiły się komentarze i spekulacje.

Biograf papieża Franciszka Austen Ivereigh napisał, że może to wynikać z przekonań.

Nie chce, by traktowano go „jak świętą relikwię”. – „”Jest namiestnikiem Chrystusa, a nie rzymskim cesarzem” (http://www.tvn24.pl)” – napisał na Twitterze.

Wypowiedział się także jezuita Russell Pollitt. Przypomniał, że całowanie pierścienia biskupa Rzymu zostało zaczerpnięte z tradycji monarchistycznych i jego zdaniem powinno się skończyć.

Być może to kolejny dowód skromności i przekonań o służbie misyjnej kapłaństwa i kościelnego przewodnictwa, które przez tysiąclecia ukształtowało się jako hierarchiczna organizacja oparta na dobrach materialnych, blichtrze, władzy, będąca zaprzeczeniem podstawowych chrześcijańskich wartości.

Cóż, wszyscy wierni z wdzięcznością przyjęliby tę zmianę światopoglądową kościoła katolickiego. Chętnie zobaczyliby też bardziej znaczące gesty i niż zmiana tradycji całowania papieskiego pierścienia.

Zgodzicie się?