Naukowcy biją na alarm: nie uwierzysz, co dzieje się z kwiatami na całym świecie z powodu zmian klimatycznych

Zmiany klimatyczne są stopniowo odzwierciedlane we wszystkich dziedzinach życia, a fauna i flora przystosowują się do przetrwania.

To adaptacja roślin kwitnących do nowych warunków środowiskowych przyciągnęła uwagę amerykańskich biologów, którzy obserwowali zmiany, jakim przeszły w ostatnich stuleciach.

Ich zaskakujące odkrycia zostały opublikowane w Current Biology.

Wiele form życia na Ziemi zmaga się ze zmianami klimatycznymi.

Jedynym sposobem na przetrwanie jest przystosowanie się do nowych warunków życia. W desperackiej próbie dotrzymania kroku zmieniającej się planecie nawet rośliny kwitnące musiały zmienić kolor kwiatów.

Intensyfikując pigment, reagują na coraz to silniejsze promieniowanie UV, które od dociera na powierzchnię Ziemi poprzez uszkodzoną warstwę ozonową.

Badania

Zjawisko to zwróciło uwagę naukowców z University of Clemson, którzy przeanalizowali ponad 1200 okazów roślin 42 różnych gatunków zebranych na trzech kontynentach w latach 1941-2017.

Podczas badań, których wyniki zostały opublikowane w Current Biology. Monitorowano poziom pigmentacji kwiatów za pomocą kamery czułej na promieniowanie UV. W ten sposób potwierdzili, że w drugiej połowie XX wieku poziom pigmentacji znacząco wzrósł.

Przez ostatnie siedem dziesięcioleci wzrastał globalnie średnio o dwa procent rocznie. Zmieniając się na przestrzeni dziesięcioleci poziom pigmentu, rośliny reagowały na rosnące temperatury i zmniejszający się poziom ozonu w atmosferze.

Całkowita ilość ozonu w atmosferze ziemskiej systematycznie spada od lat 70-tych XX wieku, w wyniku czego rośliny i inne formy życia są narażone na coraz silniejsze promieniowanie UV i zmiany klimatyczne.

Barwniki roślinne przyciągają owady zapylające. Chociaż my nie widzimy dużej różnicy w kolorze kwiatów, to właśnie ta właściwość uległa znaczącej zmianie w niezwykle krótkim czasie.

Nie wszystkie płatki zostały zmienione w ten sam sposób. Rośliny, które doświadczyły większego spadku ozonu, wykazały większy wzrost pigmentacji.

Fakt, że niektóre rośliny kwitnące próbują przystosować się do zmian w środowisku, może brzmieć jak dobra wiadomość. Jednak naukowcy ostrzegają, że ta zmiana pigmentu może spowodować wysokie wymagania dotyczące zdolności reprodukcyjnej roślin, ponieważ wybarwienie jest jedną z głównych atrakcji zapylaczy.

Źródło i Fotografia: cell.com