Niemieccy ekonomiści przedstawiają trzy scenariusze ryzyka dla PKB z powodu kwarantanny

Niemiecka Rady Ekspertów Gospodarczych oceniła wpływ wirusa SARS-CoV-2 na gospodarkę. Eksperci pozwalają na rozszerzenie ograniczeń i zawieszenie produkcji na dużą skalę.

Produkt krajowy brutto Niemiec może spaść w 2020 r. Z powodu pandemii choroby COVID-19. Rada Ekspertów Gospodarczych opublikowała w poniedziałek 30 marca swój raport.

Scenariusz pierwszy

Autorzy badania opisali trzy możliwe scenariusze wpływu epidemii Covid-19 na gospodarkę. Podstawowy scenariusz ryzyka zakłada, że ​​wiele środków ograniczających w Niemczech nie potrwa długo, a sytuacja gospodarcza kraju ulegnie normalizacji w ciągu najbliższego miesiąca – dwóch. W takim przypadku PKB kraju w 2020 r. spadnie o 2,8 proc., a w 2021 r. Wzrośnie o 3,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Scenariusz drugi

Drugi scenariusz szacuje konsekwencje ekonomiczne, które mogłyby wystąpić, gdyby nastąpiły zakazy produkcji na dużą skalę lub środki ograniczające byłyby utrzymywane dłużej niż obecnie planowano. W drugim kwartale produkcja gospodarcza może być nawet o 10% niższa niż obecny poziom. Z powodu silniejszego załamania w pierwszej połowie 2020 r. Średni roczny PKB spadłby o 5,4%. Jednak, podobnie jak w scenariuszu pierwszym, efekty nadrabiania zaległości mogą zapewnić, że wyniki gospodarcze ponownie zbliżą się do poziomu potencjalnego w dalszej perspektywie. W 2021 r. Gospodarka wzrośnie o 4,9%.

Scenariusz trzeci

Jeżeli środki mające na celu ograniczenie wirusa będą kontynuowane po okresie letnim, może to opóźnić ożywienie gospodarcze w 2021 r. W tym scenariuszu ryzyka podjęte środki polityczne mogą być niewystarczające, aby zapobiec głębokiej zapaści w strukturze gospodarczej w wyniku bankructw i zwolnień. Pogorszenie warunków finansowania oraz zwiększona i utrwalona niepewność mogą również spowolnić inwestycje i doprowadzić do niechęci do zakupów w gospodarstwach domowych. W końcu w takim scenariuszu istnieje ryzyko negatywnej informacji zwrotnej za pośrednictwem rynków finansowych lub systemu bankowego. W takim scenariuszu wzrost w 2020 r. Może wynosić –4,5%. W nadchodzącym roku produkcja gospodarcza będzie rosła bardzo powoli, przy wzroście maksymalnie o 1,0%.

Wytyczne

Eksperci uważają, że niezależnie od ograniczeń i czasu ich trwania należy jednocześnie minimalizować ryzyko niepewności i nastrojów społecznych.

– konieczne są duże nakłady na służbę zdrowia

– jasna komunikacja ze społeczeństwem – eksperci uważają, że jasne sprawozdania z ważnych działań i planów, promocja akceptacji polityki zdrowotnej przyczyniają się do zmniejszenia niepewności w społeczeństwie i przedsiębiorstwach. Może to pomóc ograniczyć koszty ekonomiczne kryzysu. Politycy powinni ujawnić swoje kryteria i harmonogram ograniczeń. Wiarygodne i jasno przekazane dane oparte na dowodach, potwierdzające sluszność podejmowanych działań. Obejmuje to na przykład rozszerzenie testów i bieżące dane ekonomiczne.

– po trzecie, czas, w którym obowiązują polityki zdrowotne, powinien być wykorzystany najlepiej jak to możliwe, aby wspierać odbudowę i długoterminowy rozwój gospodarczy. Czas, w którym ludzie przebywają w domu, a nie w pracy, może zostać wykorzystany na dalsze szkolenie, które jest ważne dla zmian strukturalnych. Można wesprzeć odpowiednie kierunki i ustanowić zachęty do podejmowania działań po czasie ograniczeń.

Według ekspertów bez takich działań gospodarki krajów będą miały głębokie problemy i dotkliwie odczują recesję.

Źródło i fotografia: sachverstaendigenrat-wirtschaft.de