Proste działanie sprawiło kłopoty tysiącom Internautów. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?

To ćwiczenie znajduje się w podręcznikach do matematyki do czwartej klasy, dzieci rozwiązują je w dwie minuty, ale niektórzy dorośli popełniają błędy, jeśli chodzi o prawidłową odpowiedź.

To działanie otrzymało tysiące komentarzy w sieciach społecznościowych.Głównym błędem jest nieprzestrzeganie kolejności wykonywania działań. Dlatego wynik „1” jest wynikiem błędnym.

Więc dlaczego ludzie są tak zdenerwowani, gdy proszeni są o rozwiązanie zadania: 6: 2 (1 + 2) = x?

W środowisku internetowym toczyły się prawdziwe spory, jak rozwiązać to ćwiczenie i jaki jest poprawny wynik. To jest bardzo proste, wykorzystujemy kolejność wykonywania działań!

Najpierw rozwiązujemy nawiasy. W ćwiczeniach matematycznych używane są trzy rodzaje nawiasów. Są to: nawiasy klamrowe {}, proste [] i okrągłe () i zawsze występują w parach.

Rozwiązanie ćwiczenia, w którym pojawiają się trzy rodzaje nawiasów, wykonuje się w następujący sposób:

Najpierw wykonujemy operacje w nawiasach okrągłych, potem ponownie przepisujemy działanie i przekształcamy nawiasy w nawiasy kwadratowe, a nawiasy proste w nawiasy okrągłe, wstawiając w miejsce nawiasów okrągłych uzyskany wynik.

Dotarliśmy do ostatnich operacji w nawiasach okrągłych, które wykonamy.

Należy zauważyć, że wykonując operacje w nawiasach okrągłych, bierzemy pod uwagę kolejność wykonywania działań: najpierw operacje drugiego rzędu (mnożenie i dzielenie), potem operacje pierwszego rzędu (dodawanie i odejmowanie).

Brak znaku między „2” a wynikiem w nawiasach oznacza mnożenie. Operacja ma tę samą kolejność, dlatego zostanie rozwiązana w kolejności naturalnej, od lewej do prawej.

Oto prawidłowa kolejność:

1 + 2 = 3

6: 2 = 3

3 x 3 = 9

Więc „9” jest odpowiedzią na ćwiczenie!