Z ostatniej chwili! PiS wyprowadza wojska na ulice!

Premier ogłosił właśnie w Monitorze Polskim ZARZĄDZENIE NR 180 PREZESA RADY MINISTRÓW

w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

co następuje:

§ 1. W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wzrostem zachorowań na
terenie kraju na COVID-19 żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą od dnia 28 października 2020 r. do dnia odwołania
stanu epidemii pomocy Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Czy to ma być odpowiedź rządu na protest kobiet?

Zarządzenie można przeczytać pod tym linkiem: https://monitorpolski.gov.pl

Jak informuje dziennik.pl, powołując się na źródła w rządzie „jeśli do piątku 30 października koronawirus nie zwolni, można się szykować na pełny lockdown.”

W pierwszej kolejności zamkniete zostaną placówki oświatowe oraz wydany zostanie zakaz poruszania się poza dojazdem do pracy” – informuje portal.

Zważywszy na dzisiejsze rozporzadzenie, mamy chyba odpowiedź na pytanie o to, jak rząd zamierza spacyfikować protest kobiet.

Źródło: Monitorpolski.pl, wiadomosci.radiozet.pl, dziennik.pl