Profesor fizyki: Na pierwszym miejscu powinno być wychowanie, a potem edukacja, w przeciwnym razie…

Pewnego razu profesor Wydziału Fizyki i Matematyki, chcąc dać studentom lekcję, którą zapamiętają na na całe życie, napisał na tablicy duży numer 1.

Odwrócił się do studentów i wyjaśnił: „To jest twoje człowieczeństwo – najbardziej potrzebna jakość w życiu.”

Następnie obok cyfry 1 napisał 0 i powiedział: „A to są Twoje osiągnięcia, które wraz z człowieczeństwem powiększyły Cię 10 razy”.

Kolejne 0 to doświadczenie, Twoja wartość podniosła się do „100”.

Następnie dopisywał zero za zerem – symbolizujące ostrożność, miłość, sukces… „Każde dodane 0 nobilituje człowieka 10-ciokrotnie” – powiedział profesor.

Nagle skreślił cyfrę 1 stojącą na początku rzędu cyfr. Na planszy pozostały bezwartościowe, nic nieznaczące zera…

Profesor kontynuował: „Jeśli nie masz w sobie człowieczeństwa, reszta jest bezwartościowa”.

Źródło: lifedeeper.ru, Miniatura wpisu: unsplash.com