Rozwścieczona krowa biegnie środkiem drogi. Powód wzruszy Cię do łez.

To moment, w którym matka krowa goni cielęta, które odjeżdżają od niej w przyczepie.

W materiale filmowym, opublikowanym przez organizację zajmującą się ochroną zwierząt „Safe”, matka krowa biegnie za przyczepą, w którym znajduje się oddzielone od niej potomstwo.

Według Safe (Save Animals From Exploitation) krowy bardzo przeżywają, gdy zostają oddzielone od swojego potomstwa. Organizacja twierdzi, że w tym względzie lęk separacyjny nie odróżnia się od tego, który jest typowy dla ludzi.

RSPCA stwierdza, że ​​krowy są oddzielane od młodych, zależnie od typu hodowli. Proces separacji jest ogromnie stresujący zarówno dla cielaka, jak i dla matki, dlatego należy go wykonać w odpowiednim czasie, aby zminimalizować ich cierpienie. Niekiedy jednak separacja odbywa się nieumiejętnie z pogwałceniem aktualnego stanu wiedzy i wytycznych dla hodowców.

Standardowa praktyka przemysłu mleczarskiego polega na oddzieleniu cieląt w ciągu dwunastu godzin od narodzin.

„Rozdzielenie w ciągu 24 godzin od narodzin koliduje z rozwojem więzi między młodymi a matką, tym samym zmniejsza lęk separacyjny” stwierdza strona internetowa organizacji.

„Krowy wykazują silny opór, (agresywne zachowanie i głośne intensywne muczenie), jeśli ich cielę rozdzielono w ciągu kilku dni po porodzie.”

Dlatego jako standard przyjmuje się, że cielęta, które ze względów ekonomicznych w przemyśle mleczarskim muszą zostać oddzielone wcześnie, lepiej jeśli zostaną oddzielone od razu zanim nawiąże się więź z matką.

Młode są więc szybko oddzielane i karmione preparatami mlekozastępczymi, by krowy matki mogły produkować mleko na sprzedaż.

Natomiast krowy hodowane na mięso z powodów ekonomicznych pozostają dłużej ze swoimi młodymi, choćby ze względu na fakt, że znacznie szybciej przybywają na wadze.

Akceptujemy to spożywając mięso. Najgorszą praktyką jest jednak niestosowanie zasad i oddzielanie cieląt w ciągu kilku dni lub tygodni od porodu.

W przypadku krów więź jest bardzo silna i zarówno młode jak i matka ogromnie cierpią. Badania przeprowadzone na krowach wykazały, że cielęta odseparowane w nieodpowiednim momencie – gdy nawiązała się już silna więź z matką, rozwijają się najgorzej, najwięcej pośród nich jest chorób i upadków.

Na filmie widzimy z jaką determinacją matka podąża za młodymi. Jej cierpienie jest bardzo poruszające.

Czy zgadzasz się z tezą, że nawet zwierzęta przeznaczone na rzeź powinny być hodowane w sposób minimalizujący ich cierpienie?