ZUS przeliczy emeryturę na nowo. Te roczniki zyskają najwięcej

Jeśli posiadasz już prawo do emerytury lub renty, w pewnych okolicznościach możesz złożyć wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie wysokości świadczenia. Może to prowadzić do zwiększenia Twojej emerytury. Szczególnie korzystne może to być dla osób urodzonych w określonych latach.

ZUS może przeliczyć twoją emeryturę na nowo

Nie wszyscy emeryci i renciści są świadomi, że mogą skorzystać z prawa do ponownego przeliczenia emerytury. ZUS nie przelicza jednak świadczeń automatycznie każdemu. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby, które po przyznaniu świadczenia kontynuowały pracę lub opłacały składki na ubezpieczenie społeczne. Również osoby, które później uzyskały dokumentację zarobków sprzed przejścia na emeryturę lub rentę, mogą ubiegać się o przeliczenie. Przykładem może być sytuacja, gdy dokumenty zostały odnalezione w archiwum zlikwidowanego zakładu pracy. Dotyczy to także osób, które podczas składania wniosku o emeryturę nie miały pełnej dokumentacji dotyczącej okresów ubezpieczenia.

– Przeliczenie świadczenia odbywa się na wniosek. Emerytura lub renta zostanie przeliczona od miesiąca, w którym złożono wniosek. Jeśli po przeliczeniu świadczenie będzie niższe, nadal wypłacane będzie w dotychczasowej wysokości – informuje ZUS.

Różne metody przeliczeń

Metody przeliczenia różnią się w zależności od zasad przejścia na emeryturę – starych czy nowych. W przypadku starych zasad, od 1 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy zmieniające zasady przeliczania emerytur ustalonych według starych zasad oraz rent z tytułu niezdolności do pracy. Zrezygnowano z doliczania okresów ubezpieczenia.

– Będziemy mogli doliczyć jedynie nieuwzględnione dotychczas okresy składkowe. Okresy nieskładkowe nie będą uwzględniane, niezależnie od tego, czy miały miejsce przed, czy po przyznaniu emerytury lub renty – wyjaśnia ZUS.

Przeszedłeś na emeryturę przed 2009 rokiem? Warto wiedzieć

Osoby, które przeszły na emeryturę przed 2009 rokiem i nie mogły udokumentować swoich zarobków, powinny złożyć wniosek o ponowne przeliczenie, nawet bez odnalezienia dokumentów. W takim przypadku ZUS uwzględni minimalne wynagrodzenie za te okresy, co może zwiększyć wysokość emerytury.

Co z osobami, które przeszły na emeryturę po 31 grudnia 2008 r.?

Jak wyjaśnia ZUS, osoby te nie muszą składać wniosku, gdyż wynagrodzenie minimalne będzie uwzględnione automatycznie.

– Przy obliczaniu wysokości świadczenia, uwzględniliśmy kwotę minimalnego wynagrodzenia pracowników zamiast wynagrodzenia zerowego dla osób, które nie dostarczyły dokumentów o zarobkach, ale udokumentowały zatrudnienie – precyzuje ZUS.

W jeszcze korzystniejszej sytuacji będą osoby, które znajdą dokumenty potwierdzające faktyczne wynagrodzenia sprzed przyznania świadczenia. Wówczas ZUS przeliczy podstawę wymiaru świadczenia, co pozytywnie wpłynie na wysokość emerytury.