Naukowcy potwierdzili: rodzice, którzy nie powierzają małym dzieciom obowiązków domowych, mają większe problemy, gdy stają się nastolatkami

Rodzicom może się wydawać, że dla nastolatków obowiązki domowe mogą być zbyt wyczerpujące, ale badania wykazały coś przeciwnego.

Naukowcy potwierdzili, że nastolatki nie tylko chcą pomagać, ale również dobrze sobie z tym radzą i mają z tego satysfakcję. Co więcej przekłada się to na poczucie odpowiedzialności w życiu dorosłym.

Dzieci mogą być wielkim problemem lub dużą pomocą. Wszystko zależy od ciebie

W świecie zachodnim dzieci nie są obciążane obowiązkami. Niektórzy rodzice uważają, że ich potomstwo nie będzie w stanie poradzić sobie z pracami domowymi, nie dość dobrze je wykonają, lub trzeba je będzie namawiać.

I często tak bywa, że dzieci nie są chętne do pomocy, ponieważ mają zakodowaną niechęć do obowiązków domowych. Pojawia się ona już we wczesnym dzieciństwie, kiedy rodzice o ich wykonywanie się kłóca, sami często ich nie lubią, a nawet używają ich jako kary dla dzieci.

Jeśli sami nie kochamy prac domowych, to przekazujemy naszą niechęć młodszemu pokoleniu. To bardzo źle! Naukowcy udowodnili, że nawet roczne dzieci mogą pomagać, a strasze robią to chętnie, jeśli zostaną tego nauczone.

Nauka udowodniła, że ​​dzieci chcą pomagać

Naukowcy przeprowadzili eksperyment, podczas którego obserwowali 1,5, 2- i 2,5-letnie dzieci i ich interakcje z matką lub ojcem. Dorośli wykonywali zwykłe prace domowe: myli, zamiatali, usuwali zabawki z podłogi i nie prosili dziecka o pomoc. Dzieci nie reagowały na to co robią rodzice i żadne nie próbowało pomagać same z siebie.

Następnie rodzice zachęcili dziecko do wspólnej pracy, bez zmuszania. Nie wszystkie zdecydowały się od razu, ale pod koniec eksperymentu wszystkie 80 dzieci dobrowolnie zgodziło się na pracę, a zadania zostały wykonane z zaangażowaniem i odpowiedzialnością.

Niektóre społeczności traktują pomoc dziecka jako cośs naturalnego

Naukowcy zwrócili szczególną uwagę na plemiona Aborygenów: tamtejsi rodzice traktują swoje dzieci nie tylko jako pomocników, ale jako równych sobie. Młodsze dzieci są zachęcane do pracy, zachęcane do wysiłku nawet jeśli czynność zajmuje im dużo czasu.

Badanie wykazało, że w kulturze zachodniej przeciętny 8-latek bardzo rzadko oferuje pomoc, podczas gdy w innych kulturach dzieci mają całe dnie wypełnione obowiązkami pozaszkolnymi.

Dzieci nie pomagają za nagrodę – takie działanie może ich nawet zniechęcić

Nie myśl, że zachęcisz dziecko do pomocy nagrodą. Liczne badania potwierdziły już, że chęć pomocy kierowana jest motywacją wewnętrzną nie zewnętrzną. Tak więc dziecko pomaga, ponieważ wzmacnia tym więź z rodzicami i czuje się potrzebne. Jeśli podziękujesz córce lub synowi za chęć pomocy, będą mniej chętne niż wówczas, gdy potraktujesz pomoc jako coś naturalnego i pochwalisz sposób wykonania, a nie samą pomoc.

Naukowcy obserwowali dwie grupy dzieci. W pierwszej rodzice podziękowali za pomoc. Tylko 53% dzieci z tej grupy zgodziło się pomóc ponownie, a z tych, którym nie podziękowano wcale, zdecydowało się pomóc aż 89%.

Warto zachęcać dziecko do pomocy w obowiązkach domowych i traktować ich wypełnianie jako naturalny element funkcjonowania w rodzinie. Im wcześniej dziecko będzie włączane w obowiązki, tym lepiej będzie sobie z nimi radzić w wieku starszym.

Tymczasem rodzice wyręczaja dziecko we wszystkim, a gdy staje się nastolatkiem nagle oczekują, że przejmie część obowiązków.

To rodzi konflikty i napięcia w rodzinie. I bardzo utrudnia młodemu człowiekowi samodzielne życie, gdy spada na niegocała masa obowiązków, do których nie był przyzwyczająny, ani nauczony ich wykonywania.

Czy Twoje doświadczenia potwierdzają wnioski naukowców?

Źródło i miniatura wpisu: psycnet.apa.org