Nowe wskazania do testów w kierunku COVID-19. Kogo dotyczą?

Każdy kto zetknął się w ostatnim czasie z systemem podejrzewając u siebie zakażenie koronawirusem wie, że objawy infekcji nie wystarczą do tego, by mieć wykonane badanie w kierunku COVID-19.

Komu i w jakich przypadkach zalecana jest diagnostyka w kierunku koronawirusa?

Grupa 1.

Osobom posiadającym co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego, które jednocześnie są hospitalizowane:

– gorączka
– kaszel
– duszność

Grupa 2.

– Osobom hospitalizowanym z objawami ciężkiej infekcji układu oddechowego bez stwierdzenia innej przyczyny objawów klinicznych.

– Osobom w nagłym stanie zagrożenia życia lub zdrowia z objawami niewydolności oddechowej

Grupa 3.

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– przebywała lub powróciła z obszaru, w którym występuje transmisja COVID-19 – informacje na temat obszarów z lokalną transmisją znajdują się w aktualnym dokumencie publikowanym przez WHO pod linkiem

– miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub wysoceprawdopodobnym).

Jako bliski kontakt należy rozumieć:

– zamieszkiwanie z przypadkiem COVID-19,

– bezpośredni kontakt fizyczny z przypadkiem COVID-19 (np. podanie ręki),

– bezpośredni kontakt bez zabezpieczania z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),

– przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) osoby chorej – przez dowolny czas,

– przebywanie w odległości 2 metrów od przypadku COVID-19 przez czas dłuższy niż 15 minut w sytuacji każdej innej ekspozycji niewymienionej powyżej,

– personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID-19 lub osoba pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób z COVID-19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej lub w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego zastosowania,

– kontakt na pokładzie samolotu i innych zbiorowych środków transportu obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19,

– osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory (w przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 lub jej przemieszczania się za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu),

– uzyskanie informacji od odpowiednich służb, że miał miejsce kontakt z potwierdzonym przypadkiem.
– czynni zawodowo przedstawiciele zawodów medycznych, mogący mieć kontakt z osobą zakażoną, podczas wykonywania obowiązków zawodowych, u których wystąpiły objawy infekcji układu oddechowego bez stwierdzenia innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny.

Nowe wskazania

22 marca Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nową definicję przypadku kwalifikującego do badań diagnostycznych w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2.

Aktualnie definicja przypadku kwalifikującego do badań diagnostycznych w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 została rozszerzona o przedstawicieli zawodów medycznych mających objawy infekcji układu oddechowego, ale niekoniecznie potwierdzony kontakt z zakażonym pacjentem.

Nowe kryteria kwalifikowania do badań w kierunku nowego koronawirusa mają przyspieszyć ścieżkę diagnostyczną w przypadku personelu medycznego i kadry medycznej, które są kluczowe dla walki z epidemią COVID-19.

Źródło: gis.gov.pl, pulsmedycyny.pl