Potężna modlitwa o wybawienie od smutku i poczucia beznadziei

„Miłosierny Mistrzu, Panie Jezu Chryste, Doktorze naszych dusz i ciał, przyjdź i uzdrów także mnie, Twojego niegodnego sługę. Odsunąłem się od Ciebie, ranię Twoją dobroć i miłość. Zgrzeszyłem w niebie i przed Tobą dopuściłem się wszelkiej niegodziwości, okazałem się pozbawiony wszelkich cnót i zdrowia duszy i ciała. Moje ciało jest słabe, mój duch jest słaby. Moja wola jest złamana, wszystko jest we mnie stłumione i cierpi, zszedłem do najniższego piekła.

Wybaw mnie, Panie, od ucisku i bólu duszy, i od ciężkości serca, które panuje nade mną sprawiedliwością. Popełniłem wszelkiego rodzaju grzechy, które sprawiają, że wojuję, i że moje męki są nie do zniesienia. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo tylko ja jestem winien temu spustoszeniu i zagładzie mojej duszy i ciała.

Opanuj moją miłość własną, zniewol moją nieostrożność, zniszcz moje lenistwo! Przebacz mi Boże i uzdrów moją potrzebującą duszę. Trzymaj z dala ode mnie przytłaczający ciężar w moim sercu.

Uwolnij moją duszę i ciało od wszelkiej beztroski, smutku, odchodzenia w kierunku grzechu, żalu, beznadziei, obojętności, nieczułości, rozpaczy i odrętwienia, bo to wszystko sprowadziłem do mojej duszy.

Oczyść mnie ze wszelkich zmaz duszy i ciała, abym mógł pozbyć się duchów przebiegłych, które przyprawiają mnie o ciemność i mrok, rozpacz i udrękę. Podnieś mnie z łoża bólu i złości. Presję, strach i niewolę myśli zabierz mi!

Niech się stanie, Panie, Twoja wola wobec mnie, abym bez smutku, z radosnym obliczem mógł podążać za Tobą i wielbić Cię, śpiewać Ci i błogosławić na wieki. Przyjdź i wzmocnij mnie swoją mocą, abym Cię wysławiał i śpiewał Tobie. Jesteś moim opiekunem wraz z Twoim Miłosiernym Ojcem i Twoim Duchem Pocieszycielem w smutkach, które mnie ogarniają przez wszystkie dni mojego życia.

Powiedziałeś: Ogłaszam wam, że: „Nie odejdę od Was i nie opuszczę Was”. Jesteś Tym, który zstąpił do „piekieł” w poszukiwaniu zagubionej owcy. Zmiłuj się nade mną, Panie, przez modlitwy Twojej Przeczystej, Najświętszej Matki, Radości wszystkich, mocą Twojego czcigodnego i życiodajnego Krzyża, opieką czcigodnych, niebiańskich, bezcielesnych Mocy, z pomocą modlitwy Świętych Archaniołów Michała i Gabriela, z modlitwami uwielbionych i we wszystkim do chwalebnych Apostołów, do wielkich i dobrych zwycięskich męczenników, do Świętych i do Bożych nosicieli naszych Ojców i do wszystkich Twoich świętych. Amen!”

Sava, Agiorita Hieronim

Przeczytaj również: Modlitwa 9 wtorków do św. Antoniego z Padwy, która czyni prawdziwe cuda

Źródło: crestinortodox.ro, Miniatura wpisu: freepik.com