Praca przyszłości: 10 zawodów, na które prawdopodobnie będzie popyt w 2025 r

Dwie trzecie Amerykanów jest przekonanych, że za 50 lat roboty i komputery będą wykonywać większość pracy, jaką wykonują dziś ludzie.

Raport Światowego Forum Ekonomicznego The Future of Jobs wskazuje, że automatyzacja wyeliminuje 5 milionów miejsc pracy do 2020 roku, a to dopiero początek.

Najbardziej ucierpią zawody, które kiedyś uważano za stabilne i pewne – pracownicy biurowi i administracyjni, pracownicy przemysłowi i prawnicy.

„Następują fundamentalne zmiany, które zmienią charakter pracy w ciągu następnej dekady” – mówi Devin Fiedler, dyrektor ds. Badań w Instytucie Przyszłości, organizacji badawczej zajmującej się prognozami długoterminowymi. Oznacza to zapotrzebowanie na nowe umiejętności i strategie, które pomogą ludziom odnaleźć się w nowym środowisku pracy.

Zatem jakie zawody będą poszukiwane na rynku pracy w 2025 roku?

1. Programista i twórca aplikacji

Żadna z prognoz zapotrzebowania na zawody nie jest kompletna bez branży IT. Komputeryzacja, którą zaczęliśmy dostrzegać zaledwie na początku XXI wieku, postępuje w szybkim tempie – i nie zamierza się zatrzymywać.

Nieodległej przyszłości systemy inteligentnego domu i efektywne rozpoznawanie mowy (sterowanie głosowe urządzeń technologicznych) staną się codziennością – podobnie jak windy, telefony komórkowe, lodówki.

Ponadto jest całkiem możliwe, że języki programowania, których będziemy używać w najbliższej przyszłości, będą jakościowo różniły się od istniejących i będą bardziej przypominały rysowanie lub pisanie tekstów.

Jedyne zagrożenie dla programistów na rynku pracy pochodzi od nich samych: nie ulega wątpliwości, że nawet prymitywne formy sztucznej inteligencji będą w stanie przynajmniej pisać proste kody, biorąc na siebie sporo pracy technicznej – i pozbawiając wielu programistów pracy…

2. Inżynier

W ostatnich latach na całym świecie występuje dotkliwy niedobór wykształconych specjalistów technicznych.

Należy zaznaczyć, że najcenniejsi inżynierowie to nie tylko specjaliści, którzy opanowali pewien zestaw formuł i szablonów działań obliczeniowych, ale także osoby, które mają również kreatywne myślenie i umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się otoczenie.

Niektórzy analitycy obawiają się, że inżynierowie zostaną w dużej mierze zastąpieni przez nowe programy komputerowe. Jednak ilość funduszy i wysiłków, jakie duże korporacje inwestują w szkolenie i kształcenie przyszłych inżynierów, mówi samo za siebie: w ciągu najbliższych 10 lat na inżynierów będzie prawdopodobnie wciąż ogromne zapotrzebowanie.

3. Projektant 3D

Projektanci 3D są już bardzo poszukiwani – tworzenie modeli wolumetrycznych dla budownictwa, wzornictwa przemysłowego, gier komputerowych lub innych celów jest bardzo wysoko opłacane. Ale w przyszłości projektanci 3D będą mieli inny ważny obszar wykorzystania swoich umiejętności: drukarki 3D.

Już dziś w sieci można znaleźć wiele modeli wolumetrycznych do swojej drukarki; i nie ulega wątpliwości, że w przyszłości to właśnie te modele, a nie towary produkowane w zwykłych fabrykach przemysłu lekkiego, staną się podstawą konsumpcji detalicznej.

4. Menedżer treści, specjalista ds. Reklamy

Pomimo wszystkich wysiłków programistów, dotychczasowe teksty maszyn pozostawiają wiele do życzenia. Chociaż postęp technologii komputerowej przyspiesza, kwestia potencjalnej kreatywności (zwłaszcza wysokiej jakości, nietypowej dla umysłu maszynowego) pozostaje otwarta.

Menedżer treści, który łączy w sobie funkcje copywritera, redaktora i projektanta, prawdopodobnie pozostanie jednym z najbardziej poszukiwanych specjalistów nie tylko w branży reklamowej, ale także medialnej i rozrywkowej. Ponadto kwestie promocji marki i interakcji z potencjalnymi partnerami i potencjalnymi klientami pozostaną dość istotne i będą zbyt skomplikowane dla automatyzacji komputerowej.

5. Specjalista ds. Bezpieczeństwa

Ponieważ coraz więcej transakcji finansowych i danych osobowych przechodzi na postać cyfrową, kwestie ochrony tych informacji stają się coraz bardziej znaczące. Znaczna część przestępstw przyszłości będzie popełniana w sieci, a ich zapobieganie (a także ochrona przed atakami wirusów, spamu, złośliwej zawartości) stanie się bardzo ważnym zadaniem.

Ale nie tylko to skłoniło nas do wyróżnienia specjalisty ds. Bezpieczeństwa jako jednej z najbardziej pożądanych profesji. Rosnąca złożoność uzbrojenia, aktywna ekspansja wykorzystania dronów, rozbudowa zdolności komunikacyjnych i przekazywania informacji – wszystko to nieporównywalnie komplikuje zadanie zapewnienia bezpieczeństwa.

Jeżeli do ostatnich lat jakakolwiek wystarczająco silna fizycznie osoba, która nie przeszła skomplikowanego szkolenia, mogłaby w ogóle radzić sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa, to w najbliższej przyszłości zarówno przestępstwa, jak i sposoby ich zapobiegania będą wymagały od człowieka znacznie więcej.

6. Urbanista

Ziemia szybko staje się planetą miast, a nie wiosek. Według ONZ już w 2009 r. Liczba mieszkańców przekroczyła liczbę mieszkańców terenów pozamiejskich. W 2025 r. Udział ludności miejskiej wzrośnie do 77%. Według danych PricewaterhouseCooper w 2005 roku 100 największych miast świata wytwarzało 25% światowego PKB, a w 2012 już ponad 50%.

Populacja 30 największych metropolii wzrośnie o 27% do 2025 roku. Planowanie, budowa i utrzymanie nowych, szybko rozwijających się megalopoli będzie musiało być wspierane klasą specjalistów, którzy wiedzą, jak stworzyć komfortowe środowisko miejskie.

Państwowe i prywatne firmy budowlane stworzą duże zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie zintegrowanego rozwoju terytoriów (transport, sfera społeczna, przyciąganie inwestycji itp.).

7. Biotechnolog, bioinżynier, farmaceuta

Mimo, że w wielu istniejących prognozach biotechnologowie zajmują pierwsze miejsca, nie odważyliśmy się stawiać ich tak wysoko. Stan i perspektywy nauki pozostają bardzo niepewne – rola naukowców może zarówno wzrosnąć, jak i ostatecznie spaść.

Nie ulega wątpliwości, że w skali globalnej rola biotechnologii (i farmaceutyków jako jednego z ich prywatnych zastosowań) dramatycznie wzrośnie. Już teraz sztuczne narządy i protezy kończyn okazują się czasem lepsze od tych, które dała nam natura, a ich możliwości i zastosowanie będą dopiero rosły w przyszłości.

8. Specjalista i ekspert w dziedzinie alternatywnych źródeł energii

Całkowity udział energii pozyskiwanej z alternatywnych źródeł systematycznie rośnie: zarówno UE, jak i USA oczekują, że do 2020 roku ponad 20% energii będzie pozyskiwane w ten sposób. Pomimo silnej orientacji wielu krajów na wydobywane surowce energetyczne, istnieją poważne przesłanki, by sądzić, że sfera energetyki alternatywnej będzie się rozwijać również w tych krajach.

9. Operator i technolog zautomatyzowanych systemów technologicznych

Pracownik przyszłości to przede wszystkim pracownik rozumiejący działanie złożonych zautomatyzowanych systemów. Połączenie poziomu wiedzy inżynierskiej z umiejętnościami naprawczymi wymaganymi do wykonywania pracy pozwoli tym osobom łatwo znaleźć godną pracę za 10 lat.

10. Specjalista ds. Przemysłu spożywczego

Większość ekspertów uważa, że ​​zawody agronoma i rolnika wymierają: w krajach rozwiniętych małe gospodarstwa rolne od ponad 15 lat nieustannie balansują na krawędzi ruiny, utrzymując się głównie z dotacji rządowych.

Według większości prognoz żywienie przyszłości to niestety nie naturalna żywność, ale żywność z coraz większą ilością dodatków lub pozyskiwana z nieznanych nam źródeł. Specjaliści ds. Żywności ze znajomością biologii i inżynierii staną się głównymi producentami żywności w większości krajów.

Wymienione zawody będą dobrze opłacane, a zwiększające się zatrudnienie w tych sektorach będzie ułatwiało znalezienie dobrze płatnej pracy. Zniknie wiele z istniejących zawodów, a niektóre staną się niszowe albo elitarne.

Źródło i Fotografie: weseemir.ru