Zadanie z drugiej klasy, sprawiło kłopoty tysiącom Internautów. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?

Zadania matematyczne dla wielu dzieci są problemem.

Ale i dla wielu dorosłych także. Zapominamy o podstawach, a najprostsze działania mogą spowodować całkowity zamęt!

Operacje pierwszego stopnia, dodawanie i odejmowanie, także mogą stanowić problem! Więc jaka jest odpowiedź w działaniu 8 – 3 + 5?

Jeśli odpowiedziałeś 10, jesteś mądry! Wyjaśnienie: Jeśli w ćwiczeniu występują operacje w tej samej kolejności (tylko dodawanie i / lub odejmowanie lub tylko mnożenie i / lub dzielenie), wykonujemy je w kolejności, w jakiej zostały zapisane. 8-3 + 5 = 10! Dobrze się spisałeś! W matematyce i programowaniu kolejność operacji reprezentuje prawidłową sekwencję operacji w ramach wyrażenia matematycznego.

Kolejność operacji to:

– operacje w nawiasach:

jeśli są okrągłe i kwadratowe nawiasy, najpierw wykonywane są operacje między zwykłymi nawiasami, potem między kwadratowymi nawiasami, a potem pomiędzy nawiasami.

Przykład: (4 + 10/2) / 9 = [4+ (10/2)] / 9 = [4+ (5)] / 9 = 9/9 = 1

jeśli są tylko nawiasy zwykłe, wykonywane są operacje między najbardziej wewnętrznymi nawiasami, a następnie, po kolei, zewnętrzne.

Przykład: (4 + 10/2) / 9 = (4+ (10/2)) / 9 = (4+ (5)) / 9 = 9/9 = 1

– mnożenie i dzielenie w kolejności zapisu od lewej do prawej;

– dodawanie i odejmowanie w kolejności zapisu od lewej do prawej.

Kolejność operacji

W czwartej klasie uczniowie uczą się, jak dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby naturalne. Klasyfikujemy te operacje w następujący sposób:

operacje pierwszego rzędu: dodawanie i odejmowanie;

operacje drugiego rzędu: mnożenie i dzielenie.

Kiedy pojawiają się w zadaniach, są wykonywane w następujący sposób:

1. jeśli w ćwiczeniu pojawiają się operacje w tej samej kolejności (tylko dodawanie i / lub odejmowanie lub tylko mnożenie i / lub dzielenie), wykonujemy je w kolejności, w jakiej zostały zapisane, tak jak w poniższych przykładach.

Przykład 1. 9 + 4 – 5 = 13 – 5 = 8. Wykonaliśmy 9 + 4 = 13, a następnie 13 – 5 = 8.
Przykład 2. 3 x 6: 9 = 18: 9 = 2. Wykonaliśmy 3 x 6 = 18, a następnie 18: 9 = 2.

2. jeżeli w ćwiczeniu występuje kilka typów operacji, to wykonujemy najpierw operacje drugiego rzędu, w kolejności, w jakiej się pojawiają (mnożenie i dzielenie), a następnie operacje pierwszego rzędu (dodawanie i odejmowanie), jak w poniższych przykładach .

Przykład 3. 7 – 7: 7 = 7 – 1 = 6. Najpierw wykonaliśmy 7: 7 = 1, potem 7 – 1 = 6.

Przykład 4. 8 + 8 x 8 = 8 + 64 = 72. Wykonaliśmy 8 x 8 = 64, a następnie 8 + 64 = 72.

Przykład 5. 7 x 6 – 3 x 10 + 18: 9 = 42 – 30 + 2 = 12 + 2 = 14. Wykonaliśmy 7 x 6 = 42, 3 x 10 = 30, 18: 9 = 2, a następnie 42 – 30 = 12 i ostatecznie 12 + 2 = 14.

Oczywiste? A jednak zdziwilibyście się ile osób podaje wynik tytułowego działania jako „0”…

Źródło: stiriactuale.net