„Zdecydowała Pani podczas chrztu.” Szokujące nagranie z próby dokonania apostazji

Porzucenie religii jest jednym z praw człowieka, prawnie chronionym m.in. przez Kartę praw podstawowych, traktat lizboński oraz Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.

Może i jest ale w Polsce to nie jest tak oczywiste.

Trochę teorii na temat prawa do apostazji

Konferencja Episkopatu Polski 29 września 2008 ustaliła procedurę wobec osób chcących dokonać apostazji. Zgodnie z tą procedurą apostazja dokonywana na terenie diecezji polskich ma być złożona w formie własnoręcznego oświadczenia przekazanego proboszczowi miejsca zamieszkania.

Do wniosku należy także dołączyć akt chrztu. Odstępca musi być osobą pełnoletnią (w innych krajach nie ma takiego wymogu). Proboszcz jest zobowiązany do poświadczenia przyjęcia aktu apostazji własnoręcznym podpisem i pieczęcią parafialną oraz przesłania aktu do swojej kurii diecezjalnej.

Kuria poleca proboszczowi dokonanie stosownego wpisu do parafialnej księgi ochrzczonych. Jeżeli apostata przyjął chrzest w parafii, która należy do innej diecezji, wówczas kuria diecezjalna przesyła informację o wystąpieniu z Kościoła do kurii diecezji chrztu osoby.

Od 2016 roku łatwiej

Od 2016 roku obowiązuje nowa, uproszczona procedura dokonania apostazji.

Złagodzono procedury poprzez zniesienie obowiązku stawienia się w obecności 2 świadków i dwukrotnej wizyty u proboszcza. Nieuznane będzie oświadczenie woli przesłane drogą elektroniczną, pocztową lub złożoną przed urzędnikiem cywilnym. Nie istnieje również możliwość uzyskania zaświadczenia o wystąpieniu z KRK, jednak można uzyskać świadectwo chrztu ze stosowną adnotacją.

Procedury niezgodne z prawem unijnym

W wielu środowiskach nieustannie toczy się spór o te procedury. Wielu prawników uważa, że procedury obowiązujące w Polsce naruszają przepisy unijne, w kwestii praw podstawowych, jakim jest wolność wyznania, a tym samym porzucenia wyznawanej religii. Także w kwestii przetwarzania danych osobowych w polskich kościołach wypowiedziała się Komisja Europejska „unijne prawo jest w tym przypadku ponad prawem krajowym i jego własnymi umowami z kościołami.”

Jednak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Polsce notorycznie odmawia wszczynania procesów przeciwko Kościołowi i stoi na stanowisku, że w oparciu o przepisy Kodeksu prawa kanonicznego (kan. 535) osobie, która zamierza wystąpić z Kościoła, nie przysługuje prawo żądania usunięcia danych osobowych z ksiąg kościelnych.

Apostazja w praktyce

Tyle przepisy. Poniższe nagranie pokazuje jak w praktyce wygląda dokonanie aktu apostazjii:

Trudno nawet skomentować zachowanie i argumenty księdza.

Swoją drogą jaki cel ma na zmuszanie na siłę do pozostawania w kosciele osób, które chcą opuścić jego szeregi? Przecież to wszelkiej maści ateiści, antyklerykałowie, agnostycy, aktywiści gejowscy.

Po co kościołowi ludzie, którymi gardzą?

Źródło i miniatura wpisu: youtube.com, wikipedia.org, apostazja.info