Dlaczego Bóg stworzył zło? Odpowiedź uderzyła mnie głęboko!

Profesor uniwersytecki zadał swoim studentom następujące pytanie:

– Czy wszystko stworzył Bóg?

Jeden student odważnie odpowiedział:

– Tak, wszystko zostało stworzone przez Boga.

– Wszystko? Zapytał profesor.

„Tak jest,” odpowiedział uczeń.

Profesor zapytał:

– Jeśli Bóg stworzył wszystko, to Bóg stworzył także zło. I zgodnie z zasadą, że nasze uczynki determinują nas samych, to Bóg jest zły.

Student zamilkł. Profesor był z siebie bardzo zadowolony. Po raz kolejny udowodnił, że wiara w Boga jest mitem.

Wtedy inny uczeń podniósł rękę i powiedział:

„Czy mogę zadać Panu pytanie, profesorze?”

„Oczywiście” – odpowiedział profesor.

Uczeń wstał i zapytał:

– Profesorze, czy istnieje zimno?

– A co za pytanie? Oczywiście, że tak. Czy nigdy nie byłoo ci zimno?

Studenci zaśmiali się z pytania młodego człowieka. Ten odpowiedział:

– W rzeczywistości, Panie Profesorze, nie ma zimna. Zgodnie z prawami fizyki, to co bierzemy za zimno to właściwie brak ciepła. Osoba lub przedmiot mogą być badane pod kątem tego czy ma lub przekazuje energię.

Zero absolutne (-460 stopni Fahrenheita) to całkowity brak ciepła. Cała materia staje się obojętna i niezdolna do reakcji w tej temperaturze. Nie ma zimna. Stworzyliśmy to słowo opisujące to, co czujemy przy braku ciepła.

Uczeń kontynuował:

– Profesorze, czy jest ciemność?

– Oczywiście, że tak.

– Znowu się Pan myli, Profesorze. Ciemność też nie istnieje. Ciemność to tak naprawdę brak światła.

Możemy badać światło, ale nie ciemność. Możemy użyć pryzmatu Newtona, aby rozłożyć białe światło na wiele kolorów i zbadać różne długości fal każdego z nich. Nie da się jednak zmierzyć ciemności.

Jak rozpoznać, czy jest ciemno? Mierzysz, ile światła istnieje w przestrzeni. Ciemność to koncepcja, której ludzie używają do opisywania tego, co dzieje się przy braku lub małej ilości światła.

Wreszcie młody człowiek zapytał profesora:

– Panie profesorze, czy jest zło?

Tym razem również pewnie profesor odpowiedział:

– Oczywiście. Widzimy to każdego dnia. Okrucieństwo między ludźmi, wiele przestępstw i przemocy na całym świecie. Te przykłady są niczym innym jak przejawami zła.

Na to student odpowiedział:

„Nie ma zła, Profesorze, a przynajmniej nie istnieje samo w sobie. Zło jest po prostu brakiem Boga.

Jest jak ciemność i zimno – słowo stworzone przez człowieka do opisania braku Boga. Bóg nie stworzył zła. Zło jest brakiem wiary i miłości, które istnieją jak światło i ciepło. Zło jest wynikiem nieobecności Boskiej Miłości w sercu człowieka.

Zło jest jak zimno, którego doświadczamy, gdy nie ma ciepła, lub ciemność, której doświadczamy, gdy nie ma światła.

Uczeń nazywał się Albert Einstein…