Program mama 4+ rusza już od 1 marca. Wiadomo, ile miesięcznie będą otrzymywać kobiety

Wczoraj 30 stycznia rozpoczęło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Program nośnie nazwany „Mama 4 plus” dotyczy emerytur dla kobiet, które urodziły czworo lub więcej dzieci.

Założenia

Projekt rządu zakłada, iż matki, które urodziły i wychowały conajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury, nawet jeśli nie spełniają innych przesłanek jak ilość przepracowanych lat. Ustawodawca przyjmuje pogląd, że zajmowanie się licznym potomstwem uniemożliwia kobietom wypracowanie emerytury w pełnym wymiarze i dlatego nie mają one świadczeń emerytalnych lub bardzo niskie.

Wysokość świadczenia

Wysokość emerytury tak zwanej matczynej ma wynosić 1100 zł brutto, czyli minimalną emeryturę po waloryzacji w miesiącu marcu. Świadczenie będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na wniosek matki po ukończeniu 60. roku życia (lub ojca, który ukończy 65 lat). W przypadku, gdy osoba uprawniona pobiera już emeryturę, ale jest ona niższa od minimalnego świadczenia, może wnioskować o wyrównanie.

„Emerytura spadkowa”

Po śmierci matki, pieniądze z tytuły świadczenia uzupełniającego, będą wypłacane ojcu dzieci.

Prognozy rządu

Rząd wyliczył, że świadczenie „Mama 4 plus” w pełnej wysokości przysługiwać będzie ok. 65 tys. osób, a kolejnym 20,8 tys. należeć się będzie wyrównanie.

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji rządu powiedział:

Wiadomo, że mamy są najbardziej doceniane przez swoje dzieci, ale państwo też powinno doceniać mamy w tym wielkim wysiłku, wielkiej pracy, którą wykonywały i wykonują. Państwo musi je wspierać w szczególności w późniejszym okresie, kiedy brakuje im sił

Opinia publiczna pozytywnie przyjęła projekt ustawy

Pomysł docenienia pracy kobiet w rodzinach wielodzietnych, które nie zdołały przepracować wymaganego minimum 20 lat uprawniającego do emerytury, jest pozytywnie postrzegany przez społeczeństwo.

A post shared by Elżbieta Rafalska (@erafalska) on

Jak o polskich matkach mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny i pracy:

Nasze mamy, to ciche bohaterki, to polskie siłaczki, które wychowywały swoje dzieci w różnych okresach, kiedy też oferta polityki rodzinnej nie była tak szczodra i tak urozmaicona, jak jest dzisiaj

Na program „Mama 4 plus” w 2019 roku budżet państwa przeznaczy 801,3 mln zł

Pierwsze emerytury matczyne zostaną wypłacone już od 1 marca 2019 r.